ריי ליאוריי ליאו
לאו ריי נולד ב1950 בווינס, סיים באונבירסיטת ווילנס ולמד באקדמית ווילנס לאומנות. הוא בישראל משנת 1991 בתל אביב.